Het beste uit jezelf voor iedereen
Het beste uit jezelf voor iedereen
Het beste uit jezelf voor iedereen
Hoe helpen wij u?
Stapsgewijs ziet onze aanpak er als volgt uit
Voordat u bij Mimosa terecht kunt, heeft u een geldige indicatie nodig. Het wijkteam of het CIZ onderzoekt uw persoonlijke situatie en besluit dan of u een indicatie kunt krijgen.
Nadat het wijkteam of het CIZ besluit dat u verdere hulp nodig heeft, stuurt de hulpverlener een verwijsbrief naar Mimosa. Soms krijgt u de verwijsbrief zelf mee. U kunt zich dan telefonisch of via het aanmeldformulier op deze site bij ons aanmelden.
Nadat wij uw verwijsbrief of uw aanmelding hebben ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wij doen altijd onze uiterste best om u binnen twee weken, na ontvangst van uw verwijsbrief, uit te nodigen voor een gesprek. In het eerste gesprek worden uw hulpvraag, klachten en doelen besproken.
Als duidelijk is wat uw klachten, hulpvraag en doelen zijn maakt uw begeleider met u een persoonlijk zorgplan. Daarin staan alle afspraken die u heeft gemaakt met de begeleider. En wat er nodig is om samen afgesproken doelen te bereiken.
Als u eens bent met het zorgplan starten wij met het verlenen van de juiste persoonlijke ondersteuning. Wij evalueren de voortgang van uw ondersteuning regelmatig en passen (indien nodig) uw zorgplan aan.
Soms is het na de uitstroom nodig om verdere ondersteuning te krijgen. Bijvoorbeeld om terugval te voorkomen. Uw begeleider kan hierover advies geven.
Zorg voor u