Cliëntenraad

Wat is een cliëntenraad?
Om de zorg en service van Mimosa op hoog niveau te houden, hebben wij een eigen cliëntenraad die ons helpt bij het continu verbeteren van onze dienstverlening. De cliëntenraad van Mimosa is een formeel en onafhankelijk medezeggenschapsorgaan van de organisatie. De raad wordt mede gevormd door (oud) cliënten die onze organisatie helpen de algemene belangen van al onze cliënten zo goed mogelijk te dienen.

Wat doet een cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt vanuit een onafhankelijke en betrokken positie de belangen van cliënten en heeft een inspraak op het beleid van de organisatie. De raad bekijkt de zorg door de ogen van de cliënt en brengt advies uit zoals dat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) staat beschreven. De meningen en signalen van cliënten zijn onze voedingsbodem, daarom vergadert de cliëntenraad regelmatig. Tijdens deze overleggen bepreken we de knelpunten, signalen, meningen en de ontwikkelingen binnen Mimosa.

Uw inbreng in de cliëntenraad
Onze belangrijkste informatiebron vormen de cliënten en bezoekers van Mimosa, u dus! Wij kunnen u het beste vertegenwoordigen als u uw ideeën, ervaringen en suggesties met ons deelt. Heeft u interesse of wilt u iets kwijt aan ons? Twijfel dan niet en neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

We zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de gezamenlijke belangen van cliënten van Mimosa. U kunt dit doen door lid te worden van de cliëntenraad. U kunt een mail sturen naar clientenraad@thuiszorgmimosa.nl. U kunt zich schriftelijk wenden tot:

Cliëntenraad Mimosa
Wolff en Dekenplein 5
3532 XH Utrecht