Een klacht melden

Ontevreden of een klacht?
Mimosa probeert zorg van goede kwaliteit te leveren. Helaas gaat er soms wel iets mis of lopen de zaken niet zoals u dat verwacht. Het kan dan zo zijn, dat er een klacht ontstaat. Door deze onvrede kenbaar te maken, kunnen wij onze zorgverlening verbeteren.

Kom je er samen niet uit?
In eerste instantie kunt u uw onvrede het beste met de betrokkene zelf of met de leidinggevende van de afdeling bespreken. Zij zijn zeker bereid met u te overleggen en te zoeken naar een oplossing. Er kunnen situaties zijn waarin het moeilijk is om rechtstreeks met de betrokkene te spreken, of dat een gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt. Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Mimosa. Zij kent Mimosa goed en is in dienst van Mimosa. U kunt bellen met de klachtenfunctionaris van Mimosa via 085- 773 77 45, tijdens kantooruren op maandag, dinsdag en woensdag. Zij zal proberen met ondersteuning en advies een oplossing te vinden. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.  

Komt er geen oplossing?
Mocht u toch kiezen voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris dan zal de klachtenfunctionaris van Mimosa u doorverwijzen. De onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt de verdere afhandeling over.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen kan een klacht indienen. Cliënten of  de medewerkers, maar ook naastbetrokkenen, stagiaires, vrijwilligers en omwonenden.

Hoe kan ik een klacht indienen?
U kunt een klacht op drie manieren indienen:

  1. Rechtstreeks met de direct betrokken medewerker(s) of leidinggevenden. Zo kan de klacht wellicht direct opgelost worden.
  2. Contact opnemen met de interne klachtenbemiddelaar. Deze kan een bemiddelende rol aannemen tussen jou en de persoon/team waar de klacht over gaat. Mocht je met een externe onafhankelijke partij willen spreken, dan verwijst de klachtenfunctionaris u door.
  3. Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij de klachtenfunctionaris (klachten@thuiszorgmimosa.nl) of via de webformulier hieronder.

Hoe lang duurt de afwikkeling van een klacht?
Nadat de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, ontvangt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. De klachtencommissie streeft ernaar om binnen zes weken de klacht op te lossen.

Is Mimosa aangesloten bij een geschillencommissie?
Ja, Mimosa is aangesloten bij de Stichting Geschilleninstantie KPZ.

Klachtenformulier