Een klacht melden

Ontevreden of een klacht?
Mimosa probeert zorg van goede kwaliteit te leveren. Helaas gaat er soms wel iets mis of lopen de zaken niet zoals u dat verwacht. Het kan dan zo zijn, dat er een klacht ontstaat. Door deze onvrede kenbaar te maken, kunnen wij onze zorgverlening verbeteren.

Hoe kan ik een klacht indienen?
U kunt een klacht op drie manieren indienen:

Stap 1 Bespreek uw klacht

Een goede manier om uw ontevredenheid en klacht kenbaar te maken bij Mimosa, is om in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende. Zij zijn zeker bereid met u te overleggen en te zoeken naar een oplossing. Door samen een gesprek te voeren komen we vaak tot een oplossing en wordt u ontevredenheid omgezet in tevredenheid. Op deze manier worden problemen in de toekomst voorkomen.

Stap 2 Klachtenfunctionaris
In eerste instantie kunt u uw onvrede het beste met de betrokkene zelf of met de leidinggevende van de afdeling bespreken. Er kunnen situaties zijn waarin het moeilijk is om rechtstreeks met de betrokkene te spreken, of dat een gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt. Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Stap 1 kunt u ook overslaan. U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via info@klachtenportaalzorg.nl, telefoonnummer: 0228 322 205 of u kunt via www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen. 

Stap 3 Geschillencommissie Klachtenportaal Zorg
U kunt bij de geschillencommissie terecht als u het niet eens bent met uitspraak van de instelling of van de klachten commissie over uw klacht. Dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Geschilleninstantie KPZ. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak.

U kunt contact opnemen met de geschilleninstantie via de mail contact@geschilleninstantiekpz.nl  of telefonisch via 0228-322205.

Meer informatie over Stichting Geschillencommissie KPZ kunt u vinden op de website: https://geschillencommissiekpz.nl/

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen kan een klacht indienen. Cliënten of  de medewerkers, maar ook naastbetrokkenen, stagiaires, vrijwilligers en omwonenden.

Is Mimosa aangesloten bij een geschillencommissie?
Ja, Mimosa is aangesloten bij de Stichting Geschilleninstantie KPZ.

Klachtenformulier