Klachten

Waar kan ik terecht met een klacht?
Bent u ontevreden of hebt u een klacht, dan raden we u aan om eerst uw ongenoegen te bespreken met de medewerker in kwestie of met diens leidinggevende. Er kunnen situaties zijn waarin het moeilijk is om rechtstreeks met de betrokkene te spreken. Of dat een gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt. Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Mimosa. De klachtenfunctionaris kent Mimosa goed en is in dienst van Mimosa. Zij zal proberen met ondersteuning en advies een oplossing te vinden. Mocht u toch kiezen voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris dan zal de klachtenfunctionaris van Mimosa u doorverwijzen.