Kosten en vergoeding

Hoe is de financiering van uw dagbesteding en begeleiding bij Mimosa geregeld?
Uzelf, een familielid of naaste heeft een indicatie voor Wlz, of een Wmo-schikking voor zorg gekregen. Dagbesteding en begeleiding kosten geld. Gelukkig worden veel kosten voor u betaald. Maar wie betaalt de kosten van begeleiding door Mimosa? En wat is de eigen bijdrage?

Valt de zorg die u nodig heeft onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)?
De kosten voor dagbesteding of ambulante begeleiding worden vergoed via uw gemeente uit de Wmo. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo veranderd. In 2019 wordt niet meer gekeken naar het inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl. U kunt het CAK ook bellen op 0800-1925 (gratis nummer).

Valt de zorg die u nodig heeft onder de Wet langdurige zorg (Wlz)?
De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg (persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging)  nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een (ernstige) geestelijke of lichamelijke beperking. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg aan het CAK. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl. U kunt het CAK ook bellen op 0800-1925 (gratis nummer).