Kosten en vergoedingen

Wie betaald mijn ontvangen zorg?
Wanneer u een beschikking heeft vanuit de WMO of een indicatie vanuit het CIZ, dan wordt de zorg door uw gemeente of vanuit het Wlz  vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK (www.hetcak.nl).

Hoe krijg ik een Wmo-indicatie?
Wie zorg, hulp, ondersteuning of begeleiding nodig heeft kan een indicatie aanvragen. De gemeente waarin u woont organiseert zelf hoe de toegang tot hulp en ondersteuning geschiedt. Dat houdt in dat de toegang en uitvoering van de Wmo per gemeente iets kan verschillen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont.