Melden onveilige situatie

Heeft u als cliënt of bezoeker meegemaakt dat er iets (bijna) misging? We spreken dan van een ‘incident’ of ‘bijna incident’. Een (bijna) incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de cliënt heeft geleid, had kunnen leiden of nog kan leiden.

Denkt u dat er iets fout gaat of is gegaan? Bespreek dit dat met een leidinggevende van Mimosa. Wij willen graag leren van gemaakte fouten. Door middel van deze meldingen krijgen wij inzicht in de aard van de incidenten en de oorzaken daarvan. Zo kunnen we de zorg veiliger maken en in de toekomst vergelijkbare incidenten zoveel mogelijk voorkomen.

U kunt een onveilige situatie of (bijna) incident ook melden via het webformulier ‘Melden van een onveilige situatie’ hieronder. U omschrijft kort waar en wanneer het incident plaats heeft gevonden, wat er precies misging en wie daarbij betrokken zijn geweest. Tot slot vragen wij U een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en geboortedatum. Wij zullen uitsluitend vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens. Voor meer informatie over het behandelen van persoonsgegevens verwijzen wij u door naar ons privacyreglement. Wij zullen de melding binnen vijf werkdagen in behandelingen nemen en contact met u opnemen.

Webformulier