Rechten en plichten

Hoe kan ik een afspraak afzeggen?
Wilt u uw afspraak verzetten of afzeggen? Laat het ons dan tijdig weten. U kunt naar het algemene nummer bellen: (085) 773 77 45. Als u wilt kan er meteen een nieuwe afspraak gemaakt worden. U kunt geen afspraken afzeggen of verzetten via de website.

Wat staat er in het ondersteuningsplan?
In het ondersteuningsplan staan alle afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder. En wat er nodig is om samen afgesproken doelen te realiseren. Het ondersteuningsplan geeft je als ondersteuner inzicht in benodigde deskundigheid, taken, tijdsduur en tijdstip.

Hoe staat het met mijn privacy?
Uw gegevens vallen onder de nieuwe AVG privacywet sinds 25 mei 2018. Dit betekent dat Mimosa gebonden is aan geheimhoudingsplicht, geen informatie aan derden verschaft zonder uw toestemming, informatiegegevens bewaart en beveiligt. Voorts handelt iedere professional binnen Mimosa conform zijn/haar beroepscode.