Uitsluitingscriteria

Mimosa vindt het belangrijk om de juiste zorg te leveren aan cliënten. Hoewel we uiteraard  zorg willen verlenen aan alle cliënten zijn er een aantal situaties waar de keuze wordt gemaakt om geen zorg te leveren. Om die reden hanteert Mimosa transparante uitsluitingscriteria.

Op basis van onze uitsluitingscriteria kunnen wij beoordelen of wij u zorg gaan of kunnen blijven verlenen. Wanneer u voldoet aan één of meerdere uitsluitingscriteria zullen wij u doorverwijzen naar een andere instelling of er alles aan doen om u zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een aansluitende plek.

Mimosa levert geen zorg aan cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:


[1] Onder de term ‘vrijheidsbeperking’ of ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ wordt verstaan o.a.: fixatie met (onrust)band, afzondering in daarvoor bestemde ruimte, afzondering in brede zin (uit woonkamer gezet, in slaapkamer), afsluiten woning, psychofarmaca, gedwongen vocht/voeding, diepe stoel, gebruik tafelblad voor rolstoel, fysieke fixatie (holding), bedhekken, slaapkamer (deur)sensor, chip in schoen/polsband, belmat/sensor, cameratoezicht, uitluistersysteem, sommige beschermende kleding/materialen, hansop, verpleegdeken, beperking omgang met anderen, beperken gebruik van telefoon/internet, (onnodig) beperken privacy of beperken bezoek.